Navigace

Obsah

Pravidla nakládání s fotografiemi, s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů:

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že nelze vyloučit, že se na akcích pořádaných obcí Studená bude fotografovat. Takto pořízené fotografie spolu s těmi, které nám zasíláte, mohou být použity pro propagaci obce, spolkové činnosti a činnosti obce Studená. Můžete si být naprosto jisti, že s fotografiemi nakládáme jako s Vašimi osobními údaji, tj. s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů a že fotografie nebudou předávány třetím osobám. Fotografie a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat. Některé fotografie jsme od Vás již získali v minulosti s tím, že je smíme používat za výše uvedeným účelem. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnosti zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace a možné postupy, které v oblasti nakládání s fotografiemi a Vašimi osobními údaji potřebujete, získáte na urad-obce/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Fotogalerie

#

Velikonoce 2017 17. 4. 2017

#

Kácení stromů 2017 14. 3. 2017

#

Sraz důchodců 2016 12. 11. 2016

#

Demolice váhy 2016 6. 6. 2016

#

Májka 2016 30. 4. 2016

#

Sraz důchodců 2015 7. 11. 2015

#

Studená 2015 1. 10. 2015

#

Májka 2015 30. 4. 2015

#

Velikonoce 2015 6. 4. 2015

#

Advent 2014 29. 11. 2014

#

Sraz důchodců 2014 8. 11. 2014

Májka 2012

Májka 2012 30. 4. 2012

Velikonoce 2012

Velikonoce 2012 9. 4. 2012

Koniáda 2011

Koniáda 2011 24. 9. 2011

Barokní kaplička na návsi obce

Studená 1. 1. 2010